Registrer

Fornavn
Etternavn
Fødselsdato
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Mobil
Epost *  

Adresse:   Besøksadresse: Grensesvingen 6
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Telefon:   23 05 10 12
Epost:   Postmottak@ude.oslo.kommune.no