Søker...

Privatistkontoret i Oslo


Vi gir deg generell veiledning om:
- eksamensoppmelding
- eksamensordninger
- krav til vitnemål
- krav til studiekompetanse

Hvis du allerede har vitnemål, skal du ta kontakt med skolen som har utstedt vitnemålet.

Bestill time ved å velge samtalerom, velg oppgave Veiledning, og klikk på Søk. Velg ønsket
tidspunkt for veiledning og spesifiser hva du ønsker veiledning om før du trykker på
fullfør-knappen.

Ønsker du fullført og bestått vitnemål eller generell studiekompetanse,
må alle dine karakterer fra videregående skole og andre viktige dokumenter
som er relevante for avtalen sendes til oss
på e-post 3 dager før timen.
Eksempel på slike dokumenter er vitnemål, kompetansebevis, diploma, arbeidsattest etc.

Det er avsatt 20 min til avtalen, det er derfor viktig at vi får mest mulig informasjon i forkant.

Du må melde fra snarest dersom du ikke kan komme til oppsatt tidspunkt,
slik at veiledningstimen blir tilgjengelig for andre.

 
Adresse:   Besøksadresse: Grensesvingen 6
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Telefon:   23 05 10 12
Epost:   Postmottak@ude.oslo.kommune.no