Søker...

Privatistkontoret i Oslo

Vi gir deg generell veiledning om:
- eksamensoppmelding
- eksamensordninger
- krav til vitnemål
- krav til studiekompetanse

Hvis du allerede har vitnemål, skal du ta kontakt med skolen som har utstedt vitnemålet.

Bestill time ved å velge samtalerom, velg oppgave Veiledning, og klikk på Søk.

Hvis det gjelder vitnemål eller generell studiekompetanse, må viktige dokumenter
som er relevante for avtalen sendes til oss på e-post 3 dager før timen.
For eksempel tidligere karakterer, vedtak, legeattester mm.

Det er avsatt 20 min til avtalen, det er derfor viktig at vi får mest mulig informasjon i forkant,
også om hva timen gjelder.

 
Adresse:   Besøksadresse: Grensesvingen 6
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Telefon:   23 05 10 12
Epost:   Postmottak@ude.oslo.kommune.no